Xəzri Menu

Tariflər

Ölkədaxili və ölkəxarici köçürmə qiymətləri

Qeyd: tarif üzrə köçürülən məbləğin 0.8%-i 1AZN/USD/EUR-dan yuxarı olarsa və xidmət haqqında əlavə qəpik olarsa, bu zaman xidmət haqqı yuxarıya doğru yuvarlaqlaşdırılır.

Qeyd: Digər istiqamətlər üzrə köçürmə əməliyyatları bankın filiallarında aparılır.