Xəzri Menu

Tariflər

Köçürmə üzrə xidmət haqqı

Qeyd: tarif üzrə köçürülən məbləğin 0.8%-i 1AZN/USD/EUR-dan yuxarı olarsa və xidmət haqqında əlavə qəpik olarsa, bu zaman xidmət haqqı yuxarıya doğru yuvarlaqlaşdırılır.